NameGustaf Otto Stenbock
  • Function/Titlegreve, fältmarskalk, riksamiral
Related objects
Kongl. May.tz STADGA och Påbudh Öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande...
  • Made inSverige
  • Dating1664
  • Inventory number35485