NamnGustaf Otto Stenbock
  • Yrke/Titelgreve, fältmarskalk, riksamiral
Relaterade föremål
Kongl. May.tz STADGA och Påbudh Öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande...
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1664
  • Inventarienummer35485