NamnSofokles
  • Yrke/Titelförfattare
Relaterade föremål
Porträtt, man
  • Datering1638
  • Övriga NyckelordKopparstick
    Man
  • Inventarienummer13286