NamnJan van Solingen
  • Yrke/Titelbössmed
  • DateringVerksamhetstid: 1680-1725, Nederländerna, Amsterdam
Biografi
Relaterade föremål

1705 övertar kommunala pipfabriken efter Mathijs Flock; driver 1720 fortfarande den; + tidigt på 1720-talet, Titel: mästare, Alternativ stavning: Suelen