NamnSouthall
  • Yrke/Titelbössmed, pistolsmed
Relaterade föremål
Slaglåsbössa Southall
  • Datering1800-talets mitt
  • Övriga Nyckelordslaglåsbössa
  • Inventarienummer3678 (57:12)