NamnSouza
Relaterade föremål
Torn-och Svärdsorden storkors
  • Datering1910
  • Övriga NyckelordOrdenstecken kors
  • Inventarienummer1428 (51:434:b)
Torn-och Svärdsorden kraschan storkors
  • Tillverkat iPortugal
  • Datering1910
  • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
  • Inventarienummer1430 (51:434:c)
Torn-och Svärdsorden kedja
Torn-och Svärdsorden klenod
  • Tillverkat iPortugal
  • Övriga Nyckelordordenstecken klenod
  • Inventarienummer1518 (51:434:a)