NamnGuillaume Berleur (Beurleur)
 • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
slagexflintlåsdubbelbössa - Berleur
 • Nyckelord/Titelslagexflintlåsdubbelbössa...
 • KortbeskrivningDubbelbössa med flintlås ändrat till slaglås, låsen signerade Guillaume Berleur, Liege ca 1800
 • Datering1800 cirka
 • Övriga Nyckelordslagexflintlåsdubbelbössa
 • Inventarienummer11520 (46:12:a)
Slaglåsdubbelbössa Berleur
 • Nyckelord/TitelSlaglåsdubbelbössa Berleu...
 • KortbeskrivningDubbelbössa, Guillaume Berleur, Liège, 1800-talets början, låsen ändrade från flintlås till slaglås.
 • Datering1800-talets början
 • Övriga Nyckelordslaglåsdubbelbössa
 • Inventarienummer3847 (57:14)