NamnAxel Sparre
  • Yrke/Titelgreve, fältmarskalk
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare