Namndi Sperieter
  • Yrke/Titelfriherre
Relaterade föremål
Karta
  • Nyckelord/TitelKarta
  • KortbeskrivningKarta över Kreta med befästningsverk.
  • Datering1649
  • Övriga NyckelordFortifikationskarta
  • Inventarienummer10918