NamnKarin Emma Louise Bernadotte af Wisborg f. Nissvandt
  • Yrke/Titelgrevinna
Relaterade föremål
vit gipyrspets
  • Nyckelord/Titelvit gipyrspets
  • KortbeskrivningSpets i gipyrteknik, som tillhört prinsessan Maria Pavlovna (1890-1958).
  • Datering1900-talets första hälft
  • Övriga Nyckelordspets
  • Inventarienummer31441 (77:2)
Docka Karl X Gustav jfr 20354