NameJakob Vilhelm Sprengtporten
  • Function/Titlefriherre
  • DatingLevnadstid: 1794-1875
Related objects
Värja
  • Made inTyskland
  • Dating1650 cirka
  • Inventory number12471