NamnF Swärd
  • Yrke/Titelhovfurir
Relaterade föremål
åksorgsyrtut hovfurir, Gustaf V:s hovstat