NameCarl Wilhelm von Sydow
Related objects
Jättarna i mytologi och folktradition
Folkminnesforskning och filiogi
Beowulf och Bjarke