NameCarl Wilhelm von Sydow
  • DatingLevnadstid: 1878-1952
Related objects
Jättarna i mytologi och folktradition
Folkminnesforskning och filiogi
Beowulf och Bjarke