NamnHerman Sylvander
  • Yrke/Titelfotograf
Relaterade föremål
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Eva Banér
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1937
  • Övriga NyckelordFotografier, brudpar
  • InventarienummerS.LXIV:I:L.a.f.c.04.