NamnGeert Pauelsen van Stalborch
  • Yrke/Titelbössmed, stockmakare
Relaterade föremål
Flintlåsbössa
  • Datering1640-1650 cirka
  • Övriga NyckelordJakt
  • Inventarienummer6041