NamnGeert Pauelsen van Stalborch
  • Yrke/Titelbössmed, stockmakare
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare