NamnJ B Stede
  • Yrke/Titelmusiker
Relaterade föremål
Silvertrumpet
  • Datering1731 cirka
  • Övriga NyckelordTrumpet
  • Inventarienummer9246 (5621:12)