NamnAdolf Ludvig Stierneld jfr Stjerneld
  • Yrke/Titelfriherre, ståthållare
  • DateringLevnadstid: 1755-1835
Relaterade föremål
rundsköld gips