NamnAdolf Ludvig Stierneld jfr Stjerneld
  • Yrke/Titelfriherre, ståthållare
Relaterade föremål
rundsköld gips