NameCharlotta M C A Stierngranat f.Drufva
  • Function/Titleöverstinna
Related objects
Fickur
nyckel t ur nr 1083 - Leumas
  • Dating1808-1809
  • Other keywordsurnyckel
  • Inventory number1084 (33:75:b)