NamnCharlotta M C A Stierngranat f.Drufva
  • Yrke/Titelöverstinna
Relaterade föremål
Fickur
  • Datering1808-1809
  • Övriga NyckelordFickur
  • Inventarienummer1083 (33:75:a)
nyckel t ur nr 1083 - Leumas
  • Datering1808-1809
  • Övriga Nyckelordurnyckel
  • Inventarienummer1084 (33:75:b)