NameGustaf Bonde
  • FamilyBonde, friherrliga ätten nr 20
  • Function/Titleriksråd, friherre
  • DatingLevnadstid: 1620-1667
Related objects
linjal - David Kohl
  • Dating1600-talets mitt
  • Other keywordslinjal
  • Inventory number4909 (12:18)
Kongl. May.tz STADGA och Påbudh Öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande...
  • Made inSverige
  • Dating1664
  • Inventory number35485