NamnGustaf Bonde
  • FamiljBonde, friherrliga ätten nr 20
  • Yrke/Titelriksråd, friherre
  • DateringLevnadstid: 1620-1667
Relaterade föremål
linjal - David Kohl
  • Datering1600-talets mitt
  • Övriga Nyckelordlinjal
  • Inventarienummer4909 (12:18)
Kongl. May.tz STADGA och Påbudh Öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande...
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1664
  • Inventarienummer35485