NamnHenrik (Malte Gustaf H) Stierngranat
  • Yrke/Titelkammarjunkare
Relaterade föremål
livfana Konungens eget värvade regemente
  • Datering1800 cirka
  • Övriga Nyckelordfana
  • Inventarienummer17484 (21:23)