NameStrackler
 • Function/Titleöverste
Related objects
hjullås Italien
 • Dating1600-1650 cirka
 • Other keywordshjullås
 • Inventory number3707 (23:35)
flintlås
 • Keyword/Titleflintlås
 • DescriptionFlintlås, Italien(?), 1600-talets mitt.
 • Dating1600-talets mitt
 • Other keywordsflintlås
 • Inventory number3736 (23:38)
snapplås fiorentina
 • Dating1600-talets mitt
 • Other keywordssnapplås
 • Inventory number3739 (23:42)
snapplås, romana - Gio Mariano
 • Dating1700 cirka
 • Other keywordssnapplås
 • Inventory number3734 (23:41)
flintlås - F Steskal
 • Dating1700-1750 cirka
 • Other keywordsflintlås
 • Inventory number3737 (23:37)
flinta till snapplås nr 3734
 • Dating1700 cirka
 • Other keywordsflinta
 • Inventory number24393 (23:41)
snapplås?
 • Keyword/Titlesnapplås?
 • DescriptionSnapplås(?), 1700-tal, ändrat från hjullås.
 • Dating1700-tal
 • Other keywordssnapplås?
 • Inventory number3738 (23:36)
snapplås katalana
 • Dating1700-tal
 • Other keywordssnapplås
 • Inventory number3741 (23:40)
flintlås - von der Fecht
 • Dating1700-talets slut
 • Other keywordsflintlås
 • Inventory number3758 (23:39)
bösspipa - Damast Crollé extra
 • Made inLiège
 • Dating1900-talets början
 • Other keywordsbösspipa
 • Inventory number3864 (23:67)
bösspipa Damast Bernhard
 • Made inLiège
 • Dating1900-talets början
 • Other keywordsbösspipa
 • Inventory number3865 (23:66)
bösspipa Damast Crollé extra
 • Made inBelgien, Liège
 • Dating1900-talets början
 • Other keywordsbösspipa
 • Inventory number3866 (23:65)
Pipprov Rosendamast
 • Keyword/TitlePipprov Rosendamast
 • DescriptionProv på tillverkning av en pipa med rosendamaskering, tillverkad i Liege, 1900-talets början(?).
 • Made inLiège, Belgien
 • Dating1900-talets början
 • Other keywordspipprov
 • Inventory number3862 (23:68)
pipämne damaskering
 • Keyword/Titlepipämne damaskering
 • DescriptionProv på tillverkning av en pipa med damaskering, tillverkad i Liege, 1900-talets början(?).
 • Made inBelgien, Liège
 • Dating1900-talets början
 • Other keywordsbösspipa
 • Inventory number3863 (23:69)