NamnStrackler
 • Yrke/Titelöverste
Relaterade föremål
hjullås Italien
 • Datering1600-1650 cirka
 • Övriga Nyckelordhjullås
 • Inventarienummer3707 (23:35)
flintlås
 • Nyckelord/Titelflintlås
 • KortbeskrivningFlintlås, Italien(?), 1600-talets mitt.
 • Datering1600-talets mitt
 • Övriga Nyckelordflintlås
 • Inventarienummer3736 (23:38)
snapplås fiorentina
 • Datering1600-talets mitt
 • Övriga Nyckelordsnapplås
 • Inventarienummer3739 (23:42)
snapplås, romana - Gio Mariano
 • Datering1700 cirka
 • Övriga Nyckelordsnapplås
 • Inventarienummer3734 (23:41)
flintlås - F Steskal
 • Datering1700-1750 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlås
 • Inventarienummer3737 (23:37)
flinta till snapplås nr 3734
 • Datering1700 cirka
 • Övriga Nyckelordflinta
 • Inventarienummer24393 (23:41)
snapplås?
 • Nyckelord/Titelsnapplås?
 • KortbeskrivningSnapplås(?), 1700-tal, ändrat från hjullås.
 • Datering1700-tal
 • Övriga Nyckelordsnapplås?
 • Inventarienummer3738 (23:36)
snapplås katalana
 • Datering1700-tal
 • Övriga Nyckelordsnapplås
 • Inventarienummer3741 (23:40)
flintlås - von der Fecht
 • Datering1700-talets slut
 • Övriga Nyckelordflintlås
 • Inventarienummer3758 (23:39)
bösspipa - Damast Crollé extra
 • Tillverkat iLiège
 • Datering1900-talets början
 • Övriga Nyckelordbösspipa
 • Inventarienummer3864 (23:67)
bösspipa Damast Bernhard
 • Tillverkat iLiège
 • Datering1900-talets början
 • Övriga Nyckelordbösspipa
 • Inventarienummer3865 (23:66)
bösspipa Damast Crollé extra
 • Tillverkat iBelgien, Liège
 • Datering1900-talets början
 • Övriga Nyckelordbösspipa
 • Inventarienummer3866 (23:65)
Pipprov Rosendamast
 • Nyckelord/TitelPipprov Rosendamast
 • KortbeskrivningProv på tillverkning av en pipa med rosendamaskering, tillverkad i Liege, 1900-talets början(?).
 • Tillverkat iLiège, Belgien
 • Datering1900-talets början
 • Övriga Nyckelordpipprov
 • Inventarienummer3862 (23:68)
pipämne damaskering
 • Nyckelord/Titelpipämne damaskering
 • KortbeskrivningProv på tillverkning av en pipa med damaskering, tillverkad i Liege, 1900-talets början(?).
 • Tillverkat iBelgien, Liège
 • Datering1900-talets början
 • Övriga Nyckelordbösspipa
 • Inventarienummer3863 (23:69)