NameJohan Brandberg
Related objects
karta Ornäs
  • Keyword/Titlekarta Ornäs
  • DescriptionKarta över Ornäs, Kopparbergs län (nuvarande Dalarnas län).
  • Dating1700-talets andra hälft
  • Other keywordskarta
  • Inventory number25935 (57:75)