NamnPeter von der Straten
  • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Kavalleriofficersvärja
  • Datering1700 cirka
  • Inventarienummer12396
Kavalleriofficersvärjbalja
  • Datering1700 cirka
  • Inventarienummer12397