NamnPeter Tanner
  • Yrke/Titelhovbössmed
  • DateringLevnadstid: 1666-1750
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare