NameIsrael Ström
  • Function/Titlelantmätare
  • DatingLevnadstid: 1742-1821
Related objects
flintlåslodbössa - M F Nusbaum
  • Dating1740-tal
  • Other keywordsflintlåslodbössa
  • Inventory number3639 (26:40)
slagexflintlåsbössa - Metzger
  • Dating1775 cirka
  • Other keywordsslagexflintlåsbössa
  • Inventory number16229 (26:139)