NamnO Strömblad
  • Yrke/Titelkonsthandlare
Relaterade föremål
sabel kavallerofficer Stockholms borgerskaps militärkår
  • Datering1818-1844
  • Övriga Nyckelordsabel
  • Inventarienummer5621 (27:52:a)
balja t sabel nr 5621, Stockholms Borgerskaps Militärkår
  • Datering1818-1844
  • Övriga Nyckelordsabelbalja
  • Inventarienummer5622 (27:52:b)