NameSten Sture d.y. Natt och Dag
  • FamilySture (Natt och Dag)
  • Function/Titleriksföreståndare
  • DatingLevnadstid: 1493-1520
Related objects
Medalj
  • Dating1817
  • Inventory number14375