NameMalin Magdalena Svantesdotter Sture g. Stenbock
  • FamilySture (Natt och Dag), grevliga ätten
  • Function/Titlegrevinna
  • DatingLevnadstid: 1539-1610
Related objects
Bönbok
  • Made inSverige, Stockholm
  • Dating1559
  • Inventory number154 (56:99)