NameSten Miles Sture
  • FamilySture, friherrliga ätten nr 187
  • Function/Titlefriherre
  • DatingLevnadstid: 1806-1875
Related objects
skäggyxa - bardich rysk typ