NameMagnus Tjeder Stålsvärd
  • Function/Titleingenjörkapten
  • DatingLevnadstid: 1724-1756
Related objects
Porträtt, man
  • Dating1700-tal
  • Other keywordsOljemålning
    Man
  • Inventory number11322