NamnMagnus Tjeder Stålsvärd
  • Yrke/Titelingenjörkapten
Relaterade föremål
Porträtt, man
  • Datering1700-tal
  • Övriga NyckelordOljemålning
    Man
  • Inventarienummer11322