NameAxel Gustaf Sundbärg
Related objects
Sveriges land och folk. Historisk-statistisk handbok