NamnAxel Gustaf Sundbärg
Relaterade föremål
Sveriges land och folk. Historisk-statistisk handbok