NamnMaria Sundström
  • Yrke/Titelfotograf
Relaterade föremål
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Tersmeden, Ulla
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1935
  • Övriga NyckelordFotografier, brudpar
  • InventarienummerS.LXIV:I:L.a.f.c.03.
oore, Agneta
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1938
  • Övriga NyckelordFotografier, brudpar
  • InventarienummerS.LXIV:I:L.a.f.c.05.