NamnWyler Swart
  • Yrke/Titelbössmed, låssmed
  • DateringLevnadstid: 1582-1640
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare