NamnSvedelius
  • Yrke/Titelprofessorska
Relaterade föremål
Dödsmask Karl XV
  • Datering1872
  • Övriga Nyckelorddödsmask
  • Inventarienummer10253 (31:6)