NameEmanuel Svedenborg
  • Function/Titleassessor
Related objects
Om himmelen och dess underbara ting och om helvetet på grund av hvad som blifvit hördt och sedt