NamnEmanuel Svedenborg
  • Yrke/Titelassessor
  • DateringLevnadstid: 1688-1772
Relaterade föremål
Om himmelen och dess underbara ting och om helvetet på grund av hvad som blifvit hördt och sedt
  • Tillverkat iStockholm, Sverige
  • Datering1906
  • InventarienummerLXIII:I:C.b.43.