NamePer Adolf Tamm
  • FamilyTamm friherrliga ätten nr 395
  • Function/Titlefriherre, brukspatron
  • DatingLevnadstid: 1774-1856
Biography
Related objects

son t Gustaf Tham (adl. ätten nr 1508 tab. 7) o Christina Maria Grill; kornett vid Livregementet till häst 1781; Svensksundsmedaljen i guld 1790; löjtnant vid Livreg. kyrassiärer 1792; avsade sig adelskapet 1800, med namnet Tamm; avsked 1800; disponent vid Österby bruk 1802; adlad Tamm 1826; friherre 1843; g. 1 1802 m Anna Margareta Grill; g. 2 1804 m Johanna Charlotta Ehrenbill