NamnTanfani & Bertarelli
  • Yrke/Titelguldsmeder
Relaterade föremål
Piusorden kedja
  • Datering1967
  • Övriga Nyckelordordenskedja
  • Inventarienummer15820 (76:39:a)
Piusorden klenod
  • Datering1967
  • Övriga Nyckelordordenstecken klenod
  • Inventarienummer15821 (76:39:b)
Piusorden kraschan kmstk.
  • Datering1967
  • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
  • Inventarienummer15822 (76:39:c)
Piusorden etui