NamnLars Blekberg
  • Yrke/Titelbössmed
  • DateringVerksamhetstid: 1737, Sverige, Jönköping
    Verksamhetstid: 1731, Sverige, Jönköping
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare