NamnBengt Ternberg
  • Yrke/Titelherr
Relaterade föremål
Fängkruthorn
  • Datering1742
  • Övriga Nyckelordfängkruthorn
  • Inventarienummer2946 (3115)