NamnPåwel Thurolt
  • Yrke/Titelhovbrodör
Relaterade föremål
Kröningsmantel
  • Datering1561-06-29
  • Övriga Nyckelordmantel
  • Inventarienummer25940 (3340)