NamnGustaf Wilhelm af Tibell
 • Yrke/Titelfriherre, general
 • DateringLevnadstid: 1772-1832
Relaterade föremål
Medalj, Tapperhet i fält
 • Datering1790
 • Övriga NyckelordMedalj
 • Inventarienummer1869
Band till medalj Tapperhet i fält
 • Datering1790
 • Övriga NyckelordMedaljband
 • Inventarienummer1870
Hedersvärja
 • Tillverkat iMilano, Italien
 • Datering1803
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer5428 (5617:a)
balja t hedersvärja 5428 - Milano
 • Tillverkat iItalien, Milano
 • Datering1803
 • Övriga Nyckelordvärjbalja
 • Inventarienummer5429 (5617:b)
tryckplåt titelblad Tibell