NameJohan Christoffer Toll
 • FamilyToll, grevliga ätten nr 127
 • Function/Titlegreve, fältmarskalk
 • DatingLevnadstid: 1743-1817
Related objects
kavalleriofficerssabel Sverige
 • Dating1770-tal
 • Other keywordssabel
 • Inventory number9139 (2006)
tornerskört
tornersköld NON IN DEVÜS DUCOR
tornerbanér
 • Dating1777
 • Other keywordstornerbanér
 • Inventory number29155 (45:428)
Tornerhjälm, Toll
bröstharnesk
ryggharnesk
axelstycke m armskena v.
axelstycke m armskena h.
Fragment av ringlans Toll
Quintanlans
 • Keyword/TitleQuintanlans
 • DescriptionQuintanlans troligen använd av Johan Christopher Toll (1743-1817), deltagare i riddarspelen på Adolf Fredriks torg 1777.
 • Dating1777
 • Other keywordskäpp
 • Inventory number30344
Porträtt, man
 • Dating1830-1840-tal
 • Other keywordsOljemålning
  Man
 • Inventory number11269