NamnNils Axel Arvid Trolle
 • Yrke/Titelfriherre, överhovjätmästare
Relaterade föremål
ordensknapp Vasaorden mfl
 • Datering1900-tal
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2205
ordensknapp Vasaorden mfl
 • Datering1900-tal
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2209
Vasaorden knapp k1kl
 • Datering1912-1919
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2206
ordensknapp Vasaorden mfl
 • Datering1915-1930
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2207
Nordstjärneorden kraschan K1kl
 • Datering1916
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan komm.
 • Inventarienummer2170 (53:26)
Nordstjärneorden kraschan K1kl
 • Datering1917-06-06
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan komm.
 • Inventarienummer2169 (53:25)
ordensknapp K1klNO, K1klVO
 • Datering1917 cirka
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2177 (53:31:c)
ordensknapp k1klNO, K1klVO
 • Datering1922 cirka
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2176 (53:31:b)
ordensknapp Nordstj.ord.mfl
 • Datering1922-1930
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2208
ordensknapp Nordstj.ord.mfl
 • Datering1922-1930
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2210
ordensknapp Nordstjärneorden mfl
 • Datering1922-1930
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2211
Nordstjärneorden storkorskraschan
 • Datering1923-06-06
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan komm.
 • Inventarienummer2168 (53:24)
Nordstjärneorden knapp stk
 • Datering1923 cirka
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2175 (53:31:a)
ordensetui t 2165-83
 • Datering1923 cirka
 • Övriga Nyckelordordensetui
 • Inventarienummer2184 (53:24-32)
knapp KmstkVO
 • Datering1928-06-16
 • Övriga Nyckelordordensknapp
 • Inventarienummer2178 (53:31:d)
minnesteckenspänne
 • Datering1928 cirka
 • Övriga Nyckelordminnesteckenspänne
 • Inventarienummer2179 (53:30)
miniatyrmedaljspänne
 • Datering1928 cirka
 • Övriga Nyckelordminiatyrmedaljspänne
 • Inventarienummer2182 (53:28)
miniatyrspänne
 • Datering1928 cirka
 • Övriga Nyckelordminiatyrspänne
 • Inventarienummer2183 (53:27)
Johanniterordens kors
 • Övriga Nyckelordordenstecken bröstkors
 • Inventarienummer2165 (53:29:a)
Johanniterordens kors
 • Övriga Nyckelordordenstecken riddarkors
 • Inventarienummer2166 (53:29:b)
etui t kors nr 2165-2166, Johanniterorden
S:t Knutsgille föreningstecken
 • Övriga Nyckelordföreningstecken
 • Inventarienummer2180 (53:32)
S:t Knutsgille bandrosett
ordensrosett Seraf.orden?mfl
 • Övriga Nyckelordordensrosett
 • Inventarienummer2212