NamnP Troschel
  • Yrke/Titelgravör
Relaterade föremål
Bok
  • Datering1680
  • Övriga NyckelordAndaktsbok
    Växtmotiv
  • Inventarienummer86